No products in the cart.

Windir – Soknardalr

Pagan/Viking black metal that adds in some some folk influences, highly recommended!
  1. Sognariket sine krigarar
  2. Det som var Haukareid
  3. Mørket sin fyrste
  4. Sognariket si herskarinne
  5. I ei krystallnatt
  6. Røvhaugane
  7. Likbør
  8. Sóknardalr

£12.00

1 in stock